Wideo

09/30/2020

Emigracyjne Rozmowy Teatralne cz.14 | Helena, rzecz o Modrzejewskiej

08/26/2020

Emigracyjne Rozmowy Teatralne cz.13 | Tadeusz Nalepa – Muzyka, Pasja, Miłość

08/26/2020

Emigracyjne Rozmowy Teatralne cz.12 | Powstaniec Warszawski – Jerzy Pilitowski

07/14/2020

Emigracyjne Rozmowy Teatralne cz.11 | Jarosław Abramow Newerly

06/26/2020

Emigracyjne Rozmowy Teatralne cz.10 | Ks. Profesor Józef Tischner

06/23/2020

Emigracyjne Rozmowy Teatralne cz.9 | Niezapomniane Letnie Serenady

06/15/2020

Emigracyjne Rozmowy Teatralne cz.8 | Wędrówki z Wisławą Szymborską

06/05/2020

Emigracyjne Rozmowy Teatralne cz.7 | Maria Pawlikowska-Jasnorzewska 2

06/01/2020

Emigracyjne Rozmowy Teatralne cz.6 | Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

06/01/2020

Emigracyjne Rozmowy Teatralne cz.5 | K.I. Gałczyński

06/01/2020

Emigracyjne Rozmowy Teatralne cz.4 | Zbigniew Herbert

06/01/2020

Emigracyjne Rozmowy Teatralne cz.1 | Dobry Wieczór Monsieur Chopin

06/01/2020

Emigracyjne Rozmowy Teatralne cz.3 | Koktajl

06/01/2020

Apostoł z Podhala. Prof. Józef Tischner, 2000

06/01/2020

Pokłon Janowi Pawłowi II. Nagranie z 2005 r.

06/01/2020

Emigracyjne Rozmowy Teatralne cz.2 | Chopin

06/01/2020

Salon Poezji Muzyki i Teatru w Toronto

03/06/2020

Nestorzy Krakowskiego Teatru