Emigracyjne Rozmowy Teatralne cz.20 | Promieniowanie. Rzecz o Marii Skłodowskiej-Curie