Emigracyjne Rozmowy Teatralne cz.12 | Powstaniec Warszawski – Jerzy Pilitowski