video

03/15/2021

Emigracyjne Rozmowy Teatralne cz.19 | Kabaret Starszych Panów

01/27/2021

Emigracyjne Rozmowy Teatralne cz.17 | Zaczarowany Świąteczny Kraków

08/26/2020

Emigracyjne Rozmowy Teatralne cz.13 | Tadeusz Nalepa – Muzyka, Pasja, Miłość

06/01/2020

Emigracyjne Rozmowy Teatralne cz.3 | Koktajl

09/14/2021

Emigracyjne Rozmowy Teatralne cz.20 | Promieniowanie. Rzecz o Marii Skłodowskiej-Curie

01/27/2021

Karolina Lanckorońska | Słuchowisko z Wizualizacją

Cykl słuchowisk zrealizowany został dzięki wsparciu Kancelarii Prezesa Rady Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej 2020.
06/01/2020

Salon Poezji Muzyki i Teatru w Toronto

06/01/2020

Emigracyjne Rozmowy Teatralne cz.4 | Zbigniew Herbert

07/14/2020

Emigracyjne Rozmowy Teatralne cz.11 | Jarosław Abramow Newerly

06/15/2020

Emigracyjne Rozmowy Teatralne cz.8 | Wędrówki z Wisławą Szymborską

06/01/2020

Apostoł z Podhala. Prof. Józef Tischner, 2000

01/27/2021

Emigracyjne Rozmowy Teatralne cz.15 | Modjeska Canyon

06/01/2020

Emigracyjne Rozmowy Teatralne cz.1 | Dobry Wieczór Monsieur Chopin

06/26/2020

Emigracyjne Rozmowy Teatralne cz.10 | Ks. Profesor Józef Tischner

01/27/2021

Emigracyjne Rozmowy Teatralne cz.16 | American Dreams

09/14/2021

Emigracyjne Rozmowy Teatralne cz.21 | Ignacy Krasicki

09/30/2020

Emigracyjne Rozmowy Teatralne cz.14 | Helena, rzecz o Modrzejewskiej

11/14/2020

Słuchowisko Radiowe Karolina Lanckorońska

Cykl słuchowisk zrealizowany został dzięki wsparciu Kancelarii Prezesa Rady Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej 2020.
06/01/2020

Emigracyjne Rozmowy Teatralne cz.5 | K.I. Gałczyński

06/01/2020

Pokłon Janowi Pawłowi II. Nagranie z 2005 r.

06/01/2020

Emigracyjne Rozmowy Teatralne cz.2 | Chopin

06/23/2020

Emigracyjne Rozmowy Teatralne cz.9 | Niezapomniane Letnie Serenady

02/16/2021

Emigracyjne Rozmowy Teatralne cz.18 | Tamara L. | O Tamarze Lempickiej

06/01/2020

Emigracyjne Rozmowy Teatralne cz.6 | Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

01/27/2021

Promieniowanie | Rzecz o Marii Skłodowskiej-Curie

Cykl słuchowisk zrealizowany został dzięki wsparciu Kancelarii Prezesa Rady Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej 2020.
01/27/2021

Dobry Wieczór Monsieur Chopin | Słuchowisko z Wizualizacją

Cykl słuchowisk zrealizowany został dzięki wsparciu Kancelarii Prezesa Rady Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej 2020.
03/06/2020

Nestorzy Krakowskiego Teatru

06/05/2020

Emigracyjne Rozmowy Teatralne cz.7 | Maria Pawlikowska-Jasnorzewska 2

08/26/2020

Emigracyjne Rozmowy Teatralne cz.12 | Powstaniec Warszawski – Jerzy Pilitowski